Foxconn đầu tư thêm 2 dự án trị giá 551 triệu USD tại Việt Nam-Esport OKVIP

    / / /