Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản, dự kiến cắt giảm 1 lần trong năm 2024