Thủ tướng kiểm tra, động viên công nhân tại Dự án đường dây 500kV mạch 3-OKVIP link 2024

    / / /